Alpha Τράπεζα Α.Ε., ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Alpha Τράπεζα Α.Ε., ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27 Απριλίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ανακοίνωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξέδωσε η Alpha Bank και ενημερώνει φυσικά πρόσωπα, οφειλέτες και εγγυητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τράπεζας:

Η ανώνυμος τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40, 102 52), έχει συνάψει συμφωνία για την τιτλοποίηση και για τη μεταβίβαση λόγω αυτής χαρτοφυλακίου απαιτήσεών της από δάνεια ή/και από πιστώσεις (α) προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και (β) επιχειρηματικής καθώς και καταναλωτικής και στεγαστικής πίστεως, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3156/2003, στην εταιρία με την επωνυμία «Lana Securitization S.à.r.l.», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (Λεωφόρος Charles de Gaulle 2, L-1653 Λουξεμβούργο) (η «Αποκτώσα Εταιρία»). Η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών αναμένεται να ανατεθεί, κατά την ολοκλήρωση της τιτλοποιήσεως, από την Αποκτώσα Εταιρία στην ανώνυμο εταιρία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (“CEPAL”), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη (Λεωφόρος Συγγρού 209-211, 171 21), έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και εποπτεύεται και ελέγχεται από αυτή. Η CEPAL ήδη διαχειρίζεται τις ως άνω απαιτήσεις για λογαριασμό της Τραπέζης.

Κατ’ ακολουθίαν, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικώς οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν τις ως άνω απαιτήσεις θα διαβιβασθούν για τον σκοπό της τιτλοποιήσεως και της μεταβιβάσεως των εν λόγω απαιτήσεων, κατ’ άρθρα 10 και 14 του Ν. 3156/2003, στην Αποκτώσα Εταιρία, και για λογαριασμό και κατ’ εντολή της, για τον σκοπό της διαχειρίσεώς τους, κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015, στη CEPAL, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Αποκτώσας Εταιρίας και της CEPAL.

Ως εκ τούτου και για τον σκοπό της διαχειρίσεως των ανωτέρω απαιτήσεων, η CEPAL δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών του Ν. 3758/2009, σε δικηγόρους ή σε δικηγορικές εταιρίες, σε δικαστικούς επιμελητές και σε συμβολαιογράφους.

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση δικαιωμάτων μπορείτε να απευθύνεσθε εγγράφως:

  • Έως την ολοκλήρωση της τιτλοποιήσεως, στην Τράπεζα σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τραπέζης, η οποία είναι ανηρτημένη στο σύνδεσμο apps.alpha.gr
  • Μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποιήσεως, στην Αποκτώσα Εταιρία και στη CEPAL (Λεωφόρος Συγγρού 209-211, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21, e-mail: [email protected]).

Παρακαλούμε περιμένετε ...