Διορθωτικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ χωρίς πρόστιμα

Διορθωτικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ χωρίς πρόστιμα

Ωστόσο η εφορία δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω σε κανέναν

Το 2017 οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έπρεπε να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9 αλλά ήθελαν παράλληλα να γλιτώσουν το πρόστιμο των 100 ευρώ επέλεξαν να υπαχθούν στην ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων. Μόνο που αρκετοί εγκλωβίστηκαν στην παγίδα του νόμου 4446/16. Η συγκεκριμένη ρύθμιση προέβλεπε ότι στις δηλώσεις δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, αλλά θα θεωρούνται «αμετάκλητες».

Δηλαδή για όσους επικαλούνταν τον νόμο αυτόν για να μην πληρώσουν 100 ευρώ πρόστιμο για μία τυπική διόρθωση σε προηγούμενη δήλωση Ε9, αλλά έκαναν κάποιο λάθος στην τροποποιητική δήλωση που υπέβαλαν με βάση τη ρύθμιση, απαγορευόταν να το διορθώσουν στο μέλλον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι να πληρώνουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ για ένα ή περισσότερα λάθη που δεν είχαν τη δυνατότητα να διορθώσουν μετά την υποβολή της δήλωσης στα πλαίσια της οικειοθελούς συμμόρφωσης.

Τα λάθη αυτά πλέον θα μπορούν να διορθωθούν. Ωστόσο η εφορία δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω σε κανέναν.  Με την νέα διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορολογούμενοι υπέπεσαν σε «πρόδηλα λάθη».

Για να γίνουν αποδεκτές οι δηλώσεις αυτές από τη Φορολογική Διοίκηση, πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση παραστατικά τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.

Σύμφωνα με την νέα διάταξη:

«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 δήλωση, με την συνυποβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους,  εκτός αν για τα συγκεκριμένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί δηλώσεις με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχει εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ της παρ.1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (Α΄170). Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται».

Παρακαλούμε περιμένετε ...