Πως και πότε εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών

Πως και πότε εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με το φορολογικό έτος επιβάρυνσης βάσει της εκκαθάρισης του ΕΦΚΑ

Εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται, ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή βάση, δηλαδή κατά το χρόνο που αυτές επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία, εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Με αφορμή ερμηνευτικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν σχετικά με τον χρόνο έκπτωσης της εν λόγω δαπάνης, επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ, είτε χρεωστικό, είτε πιστωτικό, το οποίο λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος από αυτό που αφορούν οι εισφορές, επηρεάζει τα φορολογικά αποτελέσματα του έτους που πραγματοποιείται η ταμειακή καταβολή ή η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου.

Ειδικά στις περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιβάρυναν το φορολογικό έτος 2017 τα φορολογικά αποτελέσματά τους με την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ του έτους αυτού, η οποία έλαβε χώρα το επόμενο φορολογικό έτος (2018), δεν απαιτείται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Τέλος, εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στον ορθό υπολογισμό με βάση τα παραπάνω, για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης από τα εισοδήματα του έτους 2018, ώστε να μην υπολογισθεί ως εκπιπτόμενη δαπάνη, ποσό που έχει ήδη εκπέσει σε προηγούμενο έτος.

Παρακαλούμε περιμένετε ...