Τι χρειάζεται για να ανοίξει κανείς ένα ψιλικατζίδικο – News.gr

Τι χρειάζεται για να ανοίξει κανείς ένα ψιλικατζίδικο

Τι χρειάζεται για να ανοίξει κανείς ένα ψιλικατζίδικο

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Σύμφωνα με τα ανανεωμένα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον Σεπτέμβριο του 2018 οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων ανήλθαν στις 483 και οι διαγραφές στις 229.

Από αυτές ένα κομμάτι έχει να κάνει με την λειτουργία ψιλικατζίδικου.

Το news.gr προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα «τι χρειάζεται για να ανοίξω την δική μου επιχείρηση», αναζήτησε πληροφορίες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στα ΚΕΠ, τον Δήμο της Αθήνας και στο ermis.gov.gr

Σύμφωνα με την κυβερνητική πύλη ermis.gov.gr οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου ανεξαρτήτως αντικειμένου.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομής
  • Σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου
  • Τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και τους αποχετευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος

Διαδικασία

  • Βήμα 1: Κατάθεση αίτησης με δικαιολογητικά στη Δ/νση ή Τμήμα Εμπορίου της οικείας ΝΑ
  • Βήμα 2: Γνωμοδότηση (όχι δεσμευτική) της αντίστοιχης Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του οικείου επιμελητηρίου
  • Βήμα 3: Απόφαση νομαρχιακού συμβουλίου για τη χορήγηση ή μη της άδειας

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου λογίζεται ότι έχει γίνει δεκτή.

Παρακαλούμε περιμένετε ...