Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης του αυτοκινήτου

Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης του αυτοκινήτου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το κόστος

Προ των ηλεκτρονικών πυλών του Taxisnet βρίσκονται τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων θα γίνει τις επόμενες ημέρες και οι φορολογούμενοι θα δουν ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα σε σχέση με τα ποσά που πλήρωσαν για τα φετινά τέλη κυκλοφορίας.

Λίγο πριν την πληρωμή των νέων τελών πολλοί ιδιοκτήτες Ι.Χ. σκέφτονται να απαλλαγούν από τις επιβαρύνσεις (τέλη κυκλοφορίας, φόρος πολυτελούς διαβίωσης, τεκμήρια) και να προχωρήσουν είτε σε κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος του στην εφορία είτε να το μεταβιβάσουν ακόμη και σε φίλους ή συγγενείς τους.

Η μεταβίβαση του αυτοκινήτου είναι σχετικά μια απλή διαδικασία η οποία συνήθως ολοκληρώνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Το κόστος της μεταβίβασης κυμαίνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του αυτοκινήτου. Η μεταβίβαση του οχήματος μπορεί να γίνει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Κατά τη μεταβίβαση του οχήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

- Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. οχήματος (πρωτότυπη και φωτοτυπία).

- Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου), εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα. (πρωτότυπο και φωτοτυπία).

- Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος

- Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (το είχε αγοράσει με δόσεις).

- Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, πωλητή και αγοραστή.

- ΑΦΜ αγοραστή

- Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος. Στην αιτιολογία μην ξεχάσετε να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

- Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι, πηγαίνουν στην αρμόδια υπηρεσία και καταθέτουν τα έγγραφα. Ο υπάλληλος εκδίδει νέα προσωρινή άδεια κυκλοφορίας Μετά από 7 ημέρες ο αγοραστής παραλαμβάνει την κανονική άδεια

Τα έξοδα

Τα έξοδα κατά τη μεταβίβαση του οχήματος τα πληρώνουν οι αγοραστές. Συγκεκριμένα πληρώνουν το τέλος άδειας που ανέρχεται σε 75 ευρώ και το τέλος μεταβίβασης το οποίο ανάλογα με τα κυβικά του αυτοκινήτου διαμορφώνεται ως εξής:

- 51- 400 κ. εκατ.: 30 ευρώ

- 401-800 κ. εκατ.: 45 ευρώ

- 801-1300 κ. εκατ.: 60 ευρώ

- 1.301-1.600 κ. εκατ.: 90 ευρώ

- 1.601-1.900 κ. εκατ.: 120 ευρώ

- 1.901- 2.500 κ. εκατ.: 145 ευρώ

- 2.501 και άνω κ. εκατ.: 205 ευρώ

Για την πληρωμή των παραβόλων γίνεται κατάθεση σε αριθμό λογαριασμού τράπεζας, που θα σας δώσει ο υπάλληλος της περιφέρειας ή του ΚΕΠ. Μην ξεχάσετε: Να γράψετε τον αριθμό της πινακίδας σας στην αιτιολογία της κατάθεσης που θα κάνετε.

Παρακαλούμε περιμένετε ...