Στο 1,5% η ανάπτυξη το 2017 σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία

Στο 1,5% η ανάπτυξη το 2017 σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% παραπάνω από την αρχική εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ τον περασμένο Μάρτιο

Ανάπτυξη 1,5% καταγράφηκε στην ελληνική οικονομία το 2017, με την ΕΛΣΤΑΤ να αναθεωρεί επί τα βελτίω την πρώτη εκτίμησή της τον περασμένο Μάρτιο για άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,4%.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση των στοιχείων των ετήσιων εθνικών λογαριασμών οφείλεται στην αξιοποίηση νέων στοιχείων και στην ενσωμάτωση επικαιροποιημένων από διάφορες πηγές, όπως:

- Εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2015- 2016 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το 2017,

- Στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2015- 2017,

- Στοιχεία για τα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά για την περίοδο 2015- 2017,

- Στοιχεία για τους κλάδους της γεωργίας για τα έτη 2015- 2017,

- Στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και στοιχεία εξωτερικού εμπορίου για το 2017,

- Στοιχεία απασχόλησης για το 2017, και

- Βραχυχρόνιοι δείκτες 2015-2017

Ειδικότερα, στην άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,5% το οποίο προσέγγισε τα 180 δισ. ευρώ, συνέβαλλαν τα εξής:

- Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι μείωσης 0,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,9%, των Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη και της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 0,4%).

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 7,1% (έναντι αύξησης 7,2% στην πρώτη εκτίμηση) και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 6,8% (έναντι ίδιας αύξησης 6,8% στην πρώτη εκτίμηση).

- Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 9,1%.

Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι αύξησης 2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση τον Μάρτιο. Για την εξέλιξη αυτή:

- Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% (έναντι αύξησης 1,2% στην πρώτη εκτίμηση).

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 12,8% (έναντι αύξησης 12,2% στην πρώτη εκτίμηση). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 12,1% (έναντι αύξησης 11,3% στην πρώτη εκτίμηση).

Παρακαλούμε περιμένετε ...