«Επιβεβαιώνεται η δυναμική της μεταποιητικής βιομηχανίας»

«Επιβεβαιώνεται η δυναμική της μεταποιητικής βιομηχανίας»

Η ενίσχυση του κλάδου της μεταποίησης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κόστους εργασίας

Οι δείκτες συγκυρίας και επιχειρηματικού κλίματος, οι οποίοι περιγράφουν την εξέλιξη της μεταποιητικής βιομηχανίας, εμφανίζουν θετική εικόνα επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τομέα τα τελευταία έτη, αναφέρεται σε ανάλυση της Alpha Bank, στην οποία επισημαίνεται ότι αυτό αποτυπώνεται στη σταδιακή ενίσχυση της συμβολής της μεταποιήσεως τόσο στη συνολική προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας, όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ενίσχυση του κλάδου της μεταποίησης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κόστους εργασίας που επέτρεψε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητος του κλάδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Alpha Bank, το ονομαστικό κόστος εργασίας στη μεταποίηση καταγράφει σημαντική μείωση από το 2012, η οποία οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση του μισθολογικού κόστους εργασίας. Το κόστος εργασίας, αν και εξακολουθεί να διαμορφώνεται κάτω των 100 μονάδων, ακολουθεί ελαφρώς ανοδική πορεία από τις αρχές του 2017, η οποία αποδίδεται στη μεγάλη αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, αναφέρεται στην ανάλυση.

Δεδομένου ότι ο κλάδος της μεταποιήσεως αποτελεί έναν από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που είναι σημαντικά εκτεθειμένος στον διεθνή ανταγωνισμό, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους (δηλαδή ο περιορισμός των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων) είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του, και κατά συνέπεια της συμβολής του στην επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής αναπτύξεως. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τους κλάδους παραγωγής διεθνών εμπορεύσιμων προϊόντων, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της τράπεζας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, από τους 24 κλάδους της μεταποιήσεως, οι 15 παρουσίασαν θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής του δείκτη παραγωγής και επτά από αυτούς κυμαίνονται σε επίπεδο άνω του έτους βάσης 2010, ήτοι άνω των 100 μονάδων. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς, με βάση τη στάθμισή τους στον δείκτη της μεταποιήσεως, ήταν οι κλάδοι των τροφίμων (αύξηση: +1,0%), των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (+1,2%) των ποτών (+7,3%), των μηχανημάτων (+5,3%) και των φαρμακευτικών προϊόντων (+17,9%). Αντίθετα, μείωση της παραγωγής στο πρώτο επτάμηνο του 2018, σε ετήσια βάση, παρουσίασαν κλάδοι όπως καπνός, υπόδηση, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και μηχανοκίνητα οχήματα, αναφέρεται στην ανάλυση.

Παρακαλούμε περιμένετε ...