Επεκτείνεται κατά 20 χρόνια η σύμβαση παραχώρησης στη ΔΑΑ του «Ελ. Βενιζέλος»

Επεκτείνεται κατά 20 χρόνια η σύμβαση παραχώρησης στη ΔΑΑ του «Ελ. Βενιζέλος»

Το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία ανέρχεται σε 1,382.6 δισ. ευρώ

Σε 1,115 δισ. ευρώ ανέρχονται τα καθαρά έσοδα για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων από τη νέα προσφορά που υπέβαλε η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) στο ΤΑΙΠΕΔ, για την επέκταση κατά 20 έτη της σύμβασης παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέλος», προσφορά που έγινε δεκτή από το Ταμείο.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η προσφορά της ΔΑΑ προβλέπει συνολικό τίμημα ύψους 1,382.6 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και τα καθαρά έσοδα για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ανέρχονται σε 1,115 δισ. ευρώ.

Προκειμένου το ΤΑΙΠΕΔ να καταλήξει στην αποδοχή της επικαιροποιημένης προσφοράς, έλαβε υπ' όψη μία ανεξάρτητη αποτίμηση και μία γνωμοδότηση για το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος, καθώς και τη θετική γνώμη του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων.

Ο φάκελος της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, η Eurobank Ergasias ΑΕ και η Lamda Infrastructure Finance ΑΕ, ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Ποταμίτης Βεκρής και η Clifford Chance LLP ως νομικοί σύμβουλοι, η Steer Davies Gleave ως τεχνικός σύμβουλος, η KPMG Advisors A.E. ως ανεξάρτητος αποτιμητής και η Nomura International plc ως πάροχος γνωμοδότησης για το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος.

Παρακαλούμε περιμένετε ...