Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή φόρου σε 270.000 δικαιούχοι

Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή φόρου σε 270.000 δικαιούχοι

Οι κατηγορίες φορολογουμένων που αφορά

Η πρώτη εντολή πληρωμής για επιστροφή φόρου δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η εντολή αφορά 269.459 δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2017. Το ποσό επιστροφής είναι 80.927.040,08 ευρώ.

Η εντολή πληρωμής αφορά σε φορολογούμενους οι οποίοι υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως τις 27 Ιουνίου, με αποτέλεσμα εκκαθάρισης πιστωτικό και κατά τον έλεγχο βρέθηκαν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Όσοι φορολογούμενοι δήλωσαν λογαριασμό (IBAN) στο έντυπο Ε1, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο στις 13 Ιουλίου. Για όσους φορολογούμενους δε διαθέτουν λογαριασμό ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του (IBAN) που δήλωσαν, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο από τις 20 Ιουλίου, με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος, η οποία είναι ενσωματωμένη στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...