ΣΕΒ: Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε πόλο ανάπτυξης startups

ΣΕΒ: Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε πόλο ανάπτυξης startups

Τα επόμενα πέντε χρόνια μπορούν να δημιουργηθούν 2.100 startups και 20.000 νέες θέσεις εργασίας

Το brain drain μπορεί να αναστραφεί και η Ελλάδα να γίνει πόλος ανάπτυξης startup εταιρειών με την προϋπόθεση όμως ότι θα υλοποιήσει μεταρρυθμιστικές πολιτικές και κίνητρα ειδικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους (ανάλογα της ΕΕ). Την εκτίμηση αυτή εκφράζει ο ΣΕΒ και προτείνει παράλληλα, επέκταση του προγράμματος golden visa (παροχή πενταετούς άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς) που ισχύει για αγορά ακίνητης περιουσίας αξίας άνω των 250.000 ευρώ, μείωση φόρου εισοδήματος και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τα πρώτα έτη λειτουργίας των startups και κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι στα επόμενα πέντε χρόνια μπορούν να δημιουργηθούν 2.100 startups και 20.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα, την περίοδο 2012-2016 έχουν επενδυθεί περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ έχουν λειτουργήσει πάνω από 10 θερμοκοιτίδες και επιχειρηματικά κεφάλαια (VC).

Αλλοδαποί επενδυτές απέκτησαν πλειοψηφικές συμμετοχές σε νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως οι BugSense, Hellas Direct, Innoetics και Taxibeat. Τέσσερις Έλληνες περιλαμβάνονται στην έκδοση του 2018 του Forbes 30 Under 30. Παρόλα αυτά, το αναδυόμενο οικοσύστημα των startups αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένο σε μια αναλογία περίπου 4,5 νεοφυών επιχειρήσεων ανά 100.000 κατοίκους το 2017 και να υπολείπεται σημαντικά των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (Πορτογαλία 10/100.000, Ιρλανδία 34/100.000).

Τα βασικά εμπόδια κατά τον Σύνδεσμο είναι η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων διοίκησης, η περιορισμένη συνεργασία με εδραιωμένες επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, ο φόβος αποτυχίας, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον με έλλειψη κινήτρων, η υψηλή φορολογία εργαζομένων και επιχειρήσεων και οι περίπλοκες διαδικασίες.

Η στρατηγική που προτείνει ο ΣΕΒ για το οικοσύστημα καινοτομίας και startups περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις σε επτά κεντρικούς άξονες: 1. Ανάπτυξη δικτύου καινοτομίας, 2. Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων, 3. Διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής ενθάρρυνσης startups και καινοτομίας, 4. Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 5. Κατοχύρωση & αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας 6. Διαμόρφωση πολιτικών για την προσέλκυση ταλέντου και 7. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευθυγραμμισμένων με τις ανάγκες τις αγοράς.

Παρακαλούμε περιμένετε ...