ΣΕΒ: Σε βάρος της ανταγωνιστικότητας οι εκπτώσεις στην αγορά εργασίας

ΣΕΒ: Σε βάρος της ανταγωνιστικότητας οι εκπτώσεις στην αγορά εργασίας

Τις ενστάσεις του επί του πολυνομοσχεδίου διατυπώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων

Μικρά βήματα προόδου σε θέματα φορολογίας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και σοβαρές εκπτώσεις σε κρίσιμα πεδία όπως η αγορά εργασίας, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τις επενδύσεις, διαπιστώνει ο ΣΕΒ στο πολυνομοσχέδιο για την τέταρτη αξιολόγηση.

Σε ανάλυση που περιλαμβάνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, ο ΣΕΒ δηλώνει επίσης αντίθετος με την παράταση του clawback για τα έτη 2019-2022, καθώς και με την επαναφορά της ενιαίας τιμής του βιβλίου. Παράλληλα, ζητά την κατάργηση του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα «που χωρίς να προσφέρει τίποτα στα κρατικά έσοδα, οδήγησε σε σημαντική αβεβαιότητα και κατ' επέκταση μείωση των τιμών στοιχείων ενεργητικού νοικοκυριών και επιχειρήσεων αλλά και της αξίας ενεχύρων».

Αναφερόμενος στα θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, ο Σύνδεσμος επισημαίνει την περίπτωση εταιρείας-μέλους του, στην οποία μέρος του υφιστάμενου για δεκαετίες εργοστασίου χαρακτηρίστηκε ως χρήση οικίας, με αποτέλεσμα νέα καινοτόμα επένδυση επέκτασης με μεγάλη δαπάνη να πρέπει να γίνει εκτός του εργοστασίου, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Τέλος, ο ΣΕΒ επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην ενίσχυση της υποχρεωτικής διαιτησίας παρά -όπως αναφέρει- την αντίθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...