Καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη 32 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς στο α’ τρίμηνο

Καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη 32 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς στο α’ τρίμηνο

Η χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας θα ενισχυθεί περαιτέρω, εκτιμά ο Χρήστος Μεγάλου

Καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη στην Ελλάδα, 32 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2018, ανακοίνωσε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε σειρά δράσεων.

«Αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου 3 δισ. ευρώ από το Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα. Εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, αντισταθμίζοντας μερικώς την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία αποδίδεται στα χαμηλότερα λογιζόμενα υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα είναι ορατά στα επόμενα τρίμηνα. Τρίτον, θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο «πρόγραμμα» μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018», ανέφερε ο κ.Μεγάλου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής 'Ασκησης Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018, τόνισε ότι θέτουν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. «Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση. Για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του Stress Test αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%», προσθέτει.

Ο κ. Μεγάλου επισημαίνει ότι η χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς θα ενισχυθεί περαιτέρω, μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται λύσεις ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5δισ. Επιπλέον, αναλαμβάνεται δράση για την ενίσχυση της παραγωγής κεφαλαίων. «Εχουμε δεσμευτεί για εξοικονομήσεις κόστους ύψους 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2018-2020, από τις οποίες 45εκατ. ευρώ αφορούν στην εφαρμογή προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε στις αρχές του 2018», είπε.

Μιλώντας γενικότερα ο κ.Μεγάλου επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του ELA, διευκολύνουν την ισχυρή και θετική συνεισφορά στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, είπε ο Χρήστος Μεγάλου.

Στα βασικά οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται:

- Η Συνεχιζόμενη Βελτίωση της Ποιότητας Ενεργητικού

- Η μείωση NPE (μη εξ. Ανοιγμάτων) κατά 3 δισ. ευρώ ετησίως, 5,6 δισ. ευρώ από το υψηλό του Σεπ.15, και 0,7δισ. χαμηλότερα το πρώτο τρίμηνο του 2018.

- Δέκα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης των NPΕ.

- Πωλήσεις δύο χαρτοφυλακίων NPE μικτής λογιστικής αξίας περίπου 2 δισ. συνολικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

- Δείκτης κάλυψης ΝPE στο 51%, και 98% αν συμπεριληφθούν τα καλύμματα.

Ενίσχυση του Προφίλ Ρευστότητας και των Πηγών Χρηματοδότησης

- Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα 3,4 δισ. σε ετήσια βάση και 0,5δισ. σε τριμηνιαία

βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, στα 41,4 δισ. ευρώ.

- Μείωση της χρηματοδότησης ELA στην περιοχή του 1 δισ. ευρώ σήμερα. Απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA σύντομα.

- Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 96% στην Ελλάδα από 118% ένα χρόνο πριν.

Η εντατικοποίηση του εξορθολογισμού κόστους και η μείωση του εξόδου προβλέψεων αντισταθμίζουν τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους

- Καθαρά έσοδα τόκων κάτω 16% ετησίως, λόγω αυξημένων προβλέψεων

- Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 2% ετησίως, ενώ αναμένεται επιτάχυνση στα επόμενα τρίμηνα.

- Λειτουργικό κόστος μειωμένο κατά 6% ετησίως για τον Όμιλο και 7% στην Ελλάδα.

Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 56% (σε επαναλαμβανόμενη βάση για 1ο 3μ18)

- Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στο 1,60% σε συνέχεια των ενισχυμένων κατά 3δισ. προβλέψεων από τον Σεπ.2017.

- Κερδοφόρο πρώτο τρίμηνο του 2018 στην Ελλάδα , με 32 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση

Διατήρηση Ισχυρής Κεφαλαιακής Βάσης

- Μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET-1) στο 14,4%, συμπεριλαμβανομένων των αποεπενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...