Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ οι βεβαιώσεις αποδοχών 2017 των συνταξιούχων

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ οι βεβαιώσεις αποδοχών 2017 των συνταξιούχων

Θα είναι διαθέσιμες για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση στην ιστοσελίδα (www.oaee.gr) του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) των βεβαιώσεων αποδοχών 2017 των συνταξιούχων του, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για ολόκληρο το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2017 με χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...