Πότε θα καταβάλουν τις δόσεις φόρου εισοδήματος τα νομικά πρόσωπα

Πότε θα καταβάλουν τις δόσεις φόρου εισοδήματος τα νομικά πρόσωπα

Διατηρούνται οι έξι δόσεις και καθορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η τελευταία εργάσιμη μέρα

Ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων καθορίζεται με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων και παράλληλα να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Έτσι, οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων καθορίζονται ως εξής:

1η δόση: 31 Ιουλίου 2018
2η δόση: 31 Αυγούστου 2018
3η δόση: 28 Σεπτεμβρίου 2018
4η δόση: 31 Οκτωβρίου 2018
5η δόση: 30 Νοεμβρίου 2018
6η δόση: 31 Δεκεμβρίου 2018

Υπενθυμίζεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έχει οριστεί η 29η Ιουνίου 2018.

Παρακαλούμε περιμένετε ...