ΣΕΒ: Κλειδί για την ανταγωνιστικότητα η δεξιότητα των εργαζομένων

ΣΕΒ: Κλειδί για την ανταγωνιστικότητα η δεξιότητα των εργαζομένων

Στόχος είναι η μακροχρόνια ανάκαμψη με γνώμονα τις δεξιότητες και τα ταλέντα των ανθρώπων

Η μόρφωση και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν καθοριστικό στοιχείο των προοπτικών απασχόλησης, της αμοιβής και της ευημερίας των εργαζομένων, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, αναφέρει ο ΣΕΒ σε ειδική έκδοσή του για την οικονομία

Βιώσιμη λύση στην ελληνική κρίση απασχόλησης είναι μία ολοκληρωμένη στρατηγική που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη του τομέα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, αυξανόμενης προστιθέμενης αξίας, ο οποίος παράγει, εξάγει και δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Ο τομέας αυτός χρειάζεται, μεταξύ άλλων, και το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας και ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, και κυρίως ως προϋπόθεσή του, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό σε γνώσεις και δεξιότητες. Η ανάπτυξή του πραγματοποιείται μέσα από τα στελέχη του, μέσα από τους ανθρώπους του.

Στόχος μας είναι η μακροχρόνια ανάκαμψη με γνώμονα τις δεξιότητες και τα ταλέντα των ανθρώπων - την ανάπτυξη μέσω των ανθρώπων μας. Πρέπει να γίνει κατανοητή η επιλογή της ανάπτυξης μέσω του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο είναι προϋπόθεση για την καλλιέργεια της καινοτομίας στην παραγωγή. Η βελτίωση της παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας πρέπει να αναγνωριστεί ως η κύρια διαδρομή στην αύξηση της αμοιβής και της ευημερίας.

Οι επιχειρήσεις, μεγάλες μεσαίες και μικρές, και τα στελέχη τους, περιλαμβανομένων των στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού, καλούνται να ηγηθούν σε αυτήν την προσπάθεια επιδιώκοντας την σύμπραξη της (τριτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης, των φορέων πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Σε προηγούμενο Special Report περιγράφονται και εντοπίζονται οι 12+1 προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το σύστημα παραγωγής δεξιοτήτων στην Ελλάδα, τόσο από την πλευρά των δημοσίων πολιτικών, όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων και της παραγωγής, ώστε η χώρα μας και η κοινωνία μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας εξωστρεφούς, δυναμικής, τεχνολογικά προηγμένης και διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας.

Επίσης, παρουσιάσθηκαν προτάσεις για το πώς οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, θα τις καταστήσουν διεθνώς ανταγωνιστικές και επομένως, εταίρους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Αυτά τα ζητήματα έγιναν αντικείμενο συστηματικού διαλόγου, σε ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΒ την 1η Φεβρουαρίου 2018 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των φορέων άσκησης πολιτικής. Τα ζητήματα αυτά συζητήθηκαν σε τρία Εργαστήρια με θέματα:

1. Το Οικοσύστημα Παραγωγής και Ζήτησης Δεξιοτήτων και οι Μοχλοί Ενδυνάμωσής του.
2. Η Επιχείρηση ως Κύτταρο Παραγωγής και Αξιοποίησης των Δεξιοτήτων των Εργαζομένων.
3. Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Απασχόληση: Ο Ρόλος των Επιχειρήσεων.