Φόροι που επηρεάζονται από την αυξομείωση των αντικειμενικών αξιών

Φόροι που επηρεάζονται από την αυξομείωση των αντικειμενικών αξιών

Η ΠΟΜΙΔΑ απαριθμεί τα πρόσθετα βάρη στα ακίνητα που θα επηρεαστούν από τις επικείμενες αλλαγές

Τις επιβαρύνσεις στα ακίνητα που επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυξομείωση των τιμών ζώνης του συστήματος αντικειμενικών αξιών, καταγράφει το «Παρατηρητήριο Φoρολογίας Ακινήτων» της ΠΟΜΙΔΑ.

Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων απαριθμεί στην ιστοσελίδα της τις επιβαρύνσεις σε φόρους, τέλη και αμοιβές των συμβολαιογράφων επί της αξίας των συμβολαίων μεταβίβασης, που ισχύουν σήμερα.

Συγκεκριμένα, οι φόροι, τα τέλη και ό, τι άλλο επηρεάζεται από τις αλλαγές έχει ως εξής:

 • Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης 3 % επί αντικειμενικής αξίας
 • Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο Κτίσματα: 2,50-16,25€/τμ Οικόπεδα: 0,0037-11,25€/τμ
 • Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας- αφορολόγητο ποσό 200.000 € Φυσ.πρόσ.:1‰-1% Νομ.πρόσ.:2,5-5‰
 • Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰ ΤΑΠ. Εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδεται στους δήμους και υπολογίζεται με συντελεστή από 0,25‰ - 0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
 • Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%
 • Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί αξίας κτισμάτων) 24 %
 • Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %
 • Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13)
 • Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5 %
 • Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%
 • Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.
 • Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολ. γραφεία
 • Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων
 • Φόρος Δωρεάς ακινήτων
 • Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών 7,75‰ στα υποθηκοφυλακεία 8‰ + 1‰ στα νέα κτηματολ. γραφεία
 • Τέλος κτηματογράφησης προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο
 • Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων
 • Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων
Παρακαλούμε περιμένετε ...