Υπαλλήλους μέσω μετατάξεων ψάχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Υπαλλήλους μέσω μετατάξεων ψάχνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συγκεκριμένα η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας με μετάταξη 37 υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Προσωπικού.

Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Παρακαλούμε περιμένετε ...