Επιταγή εισόδου για 500 άτομα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Στην πρόσληψη 500 ιδιωτών ερευνητών προχωράει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο πλαίσιο έρευνας που θα πραγματοποιήσει για το κόστος εργασίας στην Ελλάδα.

Η απόφαση για την πραγματοποίηση των προσλήψεων υπογράφηκε στις 12 Απριλίου από τον πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Ανδρέα Γεωργίου, ενώ ήδη έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Σε ό, τι αφορά τις απολαβές των ερευνητών ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 75.817 ευρώ και θα απασχοληθούν με τη συλλογή των ερωτηματολογίων.

Συγκεκριμένα:

-Για τις επιχειρήσεις που θα διαπιστωθεί ότι είναι εκτός πεδίου έρευνας, σε αδράνεια ή κλειστές, θα δοθεί αμοιβή τριών ευρώ και οκτώ λεπτών (3,08 €).

-Για κάθε πλήρως και ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, θα δοθεί αμοιβή δεκαπέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (15,41 €).

Αφορά επιχειρήσεις με μέση ετήσια μισθωτή απασχόληση 10 και πλέον ατόμων και σε αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν 4.920 επιχειρήσεις.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εναρμονισμένων κοινοτικών ερευνών, ενώ πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα προκύψει ο ακριβής αριθμός απασχολουμένων, οι ώρες εργασίας, οι άμεσες και έμμεσες αμοιβές εργαζομένων, καθώς και άλλα στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ελληνική αγορά εργασίας, ενώ η προκήρυξη της διαδικασίας αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Αρχής www.statistics.gr.

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...