Πρόγραμμα κατάρτισης 150 επιστημόνων και αγροτών στη Βόρεια Ελλάδα

Ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης θέτει σε εφαρμογή η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΡΩΤ.Α.” και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ” Α.Ε.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να απασχοληθούν εκατόν εξήντα άνεργοι επιστήμονες και αγρότες που είναι κάτοικοι των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη.

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα απορροφηθούν

-20 νέοι Επιστήμονες Μηχανικοί και Περιβαλλοντολόγοι απόφοιτοι/ες Πολυτεχνικών Σχολών

-36 Αγρότες και Αγρότισσες, ασφαλισμένοι/ες στον ΟΓΑ που ασκούν γεωργικές εργασίες, 10 Ανεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης που επιθυμούν να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, και

-94 Ανεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Εναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ από τις 02.01.2011 και μετά ή πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο έως τις 02.01.2011

Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι ετών από τον χρόνο κτήσης του πτυχίου τους.

Ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών (εξαίρεση: κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).

Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους με το ατομικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ.

Εκπλήρωση ή νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Οσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Οι αγρότες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, το ατομικό τους εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.

Οι άνεργοι πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 31 Μαΐου στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (τηλ.: 2310.463930) και στους δήμους του προγράμματος.

Διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε περιμένετε ...