Θέσεις βρεφονηπιοκόμων σε πόλεις της Ελλάδας

Σε προσλήψεις συμβασιούχων σε κοινωνικές εκπαιδευτικές και αθλητικές υπηρεσίες των δήμων. Προχωρούν έξι δήμοι σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την κάλυψη 23 θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα:

Δήμος Περιστερίου

Ο ΑΣΕΠ ενέκρινε δύο θέσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για τον Δήμο Περιστερίου. Πρόκειται για μία θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσς Κοινωνιολόγου και μία θέση ΠΕ Ψυχολόγου, οι οποίοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 5701099.

Δήμος Κορινθίων

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Δήμου Κορινθίων για τρεις θέσεις εποχικού προσωπικού Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι θέσεις κατανέμονται σε ισάριθμες ειδικότητες ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης Κοινωνικού Λειτουργού,

ΠΕ Κοινωνιολόγου και ΠΕ Ψυχολόγου.

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα μηνών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 27413 61030.

Δήμος Νέας Προποντίδας

Σε κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητικές οργανώσεις και παιδικούς σταθμούς ζητείται εποχικό προσωπικό

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στον διαγωνισμό του Δήμου Νέας Προποντίδας για τέσσερις θέσεις εποχικών υπαλλήλων έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα συγκεκριμένα άτομα θα στελεχώσουν τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του δήμου. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν τρεις Βρεφονηπιοκόμοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ένας Μάγειρας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι επιτυχόντες θα εργαστούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Ιουλίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 23730 65686.

Δήμος Λαρισαίων

Στο τέλος Απριλίου αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός του Δήμου Λαρισαίων για την πρόσληψη πέντε εποχικών υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατανέμονται σε τέσσερις ειδικότητες ως εξής:

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δύο θέσεις,

ΠΕ Ψυχολόγου, μία θέση,

ΔΕ Διοικητικού, μία θέση, και

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, μία θέση.

Το νέο προσωπικό θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και τη λήξη του έργου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2413 500244.

Πρόνοια και Αγωγή Σιντίκης

Με δύο Βρεφονηπιοκόμους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα ενισχύσει το δυναμικό του το Νομικό Πρόσωπο Πρόνοιας και Αγωγής Δήμου Σιντίκης. Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 23230 22270.

Δήμος Χαλανδρίου

Τρεις θέσεις θα καλύψει ο Δήμος Χαλανδρίου μετά την έγκριση που απέσπασε από το ΑΣΕΠ. Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις ειδικότητες ως εξής: 

-ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού, μία θέση

-ΠΕ Νομικού, μία θέση και ΠΕ Ψυχολόγου, μία θέση.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 213 2023870.

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...