Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει οικονομολόγους με εμπειρία

Oικονομολόγους με εμπειρία και γνώσεις οικονομικών και μακροοικονομικών ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να διαθέτουν τουλάχιστον 6 χρόνια εργασιακής εμπειρίας και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε κάποιο από τα δύο προαναφερόμενα πεδία.

Η απασχόληση συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις, καθώς και με τον τομέα της Εργασίας, κατά κύριο λόγο εντός των Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων και της Εσωτερικής Αγοράς των Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη θέση εγγυάται όχι μόνο τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για 500 εκατομμύρια πολίτες, αλλά και όσοι καταλάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις θα έχουν να διαχειριστούν μερικές από τις μεγαλύτερες και καλά αμοιβόμενες προκλήσεις.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι στις 16 Απριλίου, ενώ η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.europa.eu, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού.

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...