Προσλήψεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Τεχνικοί Δομής και Μηχανουργοί

Θα προχωρήσεις άμεσα στην κάλυψη 25 θέσεων εποχικού προσωπικού η Ελληνική Βιομηχανία Α.Ε. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως και πέντε έτη.

Τις θέσεις θα καταλάβουν Τεχνικοί Δομής και Μηχανουργοί, όλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως γράφει το dimosio.gr. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 13 Μαρτίου, ενώ πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 22620 52030.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...