15 θέσεις για πρακτική άσκηση στη Γαλλία επιδοτεί το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Δείτε τις προϋποθέσεις

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, προκηρύσσει την επιχορήγηση δεκαπέντε (15) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων έως έξι (4 – 6) μηνών σε εταιρείες και οργανισμούς στη Γαλλία.
 
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2016. 

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι οι εξής: 

The gi-Cluster Business Development Ambassador Internship to develop French-Greek relations in the field of digital creative industries
The gi-Cluster Research Ambassador Internship to develop French-Greek relations in Creative Industries
The mi-Cluster Business Development Ambassador Internship to develop French-Greek relations in the microelectronics domain
The si-Cluster Business Development Ambassador Internship to develop French-Greek relations in the space domain
The si-Cluster Research Ambassador Internship to develop French-Greek relations in the space domain
Internship for Computer-mediated live musical interfaces based on gesture recognition, MINES ParisTech
Internship for Gesture recognition technologies and augmented reality for vocational training, MINES ParisTech
Internship for the Implementation of Brand Digital Marketing Strategy based on International Marketing standards for Consumer Health Care, Laboratoires Pierre Fabre
Internship for Optimality of Coupon Collector, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée
Internship for Geographical Load Balancing across Datacenters, Inria Sophia Antipolis- Méditerranée
Internship for Estimating Content Popularity in Cache Networks, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée
Internship for using HDD and SDD drives to optimize caches’ throughput, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée
Internship for Routing with Forbidden Transitions, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée
 Internship for the Inclusion of dynamic ride-sharing in multimodal trip planning, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée
 Internship for the Inclusion of dynamic ride-sharing in multimodal trip planning, Inria Sophia Antipolis-Méditerranée  

Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης 

  • Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5). Για τη θέση στον οργανισμό Cap Digital, Minalogic και στην εταιρεία Pierre Fabre, η γνώση της Γαλλικής θα αποτελέσει επιπλέον προσόν. Για τη θέση στον οργανισμό Aerospace Valley, ENAC, Institute for Desirable Futures και le cnam, η καλή γνώση της Γαλλικής είναι απαραίτητη.
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πληρούν τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για κάθε θέση πρακτικής άσκησης που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση. Για όλες τις θέσεις απαιτείται Πτυχίο, Μεταπτυχιακός Τίτλος από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Με εξαίρεση τις δύο θέσεις πρακτικής άσκησης στον οργανισμό MINES ParisTech, ο υποψήφιος μπορεί να είναι φοιτητής ή πτυχιούχος ή διπλωματούχος ή υποψήφιος διδάκτωρ από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.). Για την θέση στην Pierre Fabre, ο υποψήφιος πρέπει να βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών.
  • Άριστη γνώση Η/Υ.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

Δείτε όλες τις πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

Παρακαλούμε περιμένετε ...