Ο ΟΑΕΔ ενεργοποιεί 14 προγράμματα απασχόλησης

Σε εξέλιξη 14 προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στο πλαίσιο μέτρων που υλοποιεί ο Οργανισμός στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας των ανέργων και των εργαζομένων. Στα επιδόματα ανεργίας, προγράμματα για όσους πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση, κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μακροχρόνια ανέργων, παροχές οικογένειας και μητρότητας, εντάσσονται περίπου 1.200.000 άτομα, ενώ οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι θα κοστίσουν το τρέχον έτος 2,0 δισ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ έχει ενεργοποιήσει και υλοποιεί 71 επιμέρους δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 3,89 δισ. ευρώ με μέγιστο αριθμό ωφελουμένων 1.373.000 ανέργους και εργαζομένους ιδιαίτερα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Μέσω των δράσεων αυτών μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί ή συνεχίζουν να ωφελούνται 1.178.241 δικαιούχοι, γεγονός που συνεπάγεται ότι η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 85,8% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων.

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...