Πώς θα προσληφθείτε σε Δημόσιο και ΟΤΑ ως προστατευόμενος

Από τις 2 Φεβρουαρίου και μέχρι την 3η Μαρτίου 2015, διαρκεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για όσους υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου και μπορούν να προσληφθούν στο Δημόσιο αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό το καθεστώς του "προστατευόμενου".

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί προς τις 14 αρμόδιες επιτροπές του ΟΑΕΔ.

Οι αιτούντες πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες του νόμου που καλύπτονται από τις προστατευτικές διατάξεις:

  • ΑμΕΑ
  • Πολύτεκνοι
  • Τέκνα αγωνιστών εθνικής αντίστασης
  • Έμμεση ΑμΕΑ
  • Τέκνα αναπήρων πολέμου
  • Τρίτεκνοι

Και να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές.

Τα έντυπα των αιτήσεων–υπεύθυνων δηλώσεων, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκδώσει έως και 3/03/2015, αναφέρονται στο Β΄ τεύχος ΦΕΚ με αρ. 3408/18-12-2014.

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το έντυπο της αίτησης, το σχετικό ΦΕΚ αλλά και τις προκηρύξεις των 14 αρμόδιων Επιτροπών όπως και οι διευθύνσεις τους καθώς και έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, με το οποίο δίνονται επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τις θέσεις που προκηρύσσονται.

Παρακαλούμε περιμένετε ...