Πρόσληψη 186 ατόμων στο ΕΚΑΒ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για 186 θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο ΑΣΕΠ.

Με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιευτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 σε δέκα τέσσερις (14).

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων είναι: α) Άτομα με ειδικές ανάγκες 4 θέσεις, β) Πολύτεκνοι 2 θέσεις, γ) Εθνική Αντίσταση 2 θέσεις, δ) Έμμεση ΑΜΕΑ 1 θέση, ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους 1 θέση και στ) Τρίτεκνοι 4 θέσεις.

Δείτε την κατανομή των θέσεων