Εκπαιδευτές αναζητά το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Tο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ζητά εκπαιδευτές προκειμένου να ενταχθούν στο υπάρχον δυναμικό του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις σε θέματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (τραπεζικά, χρηματιστηριακά, ασφαλιστικά). Επιθυμητή είναι η διδακτική εμπειρία στην επαγγελματική ή/και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η απασχόληση των συνεργατών μας, εκτός από το διδακτικό σκέλος, αφορά και άλλες πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η συγγραφή εγχειριδίων και η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφορά τόσο την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Στη δεύτερη περίπτωση απαραίτητο πρόσθετο προσόν αποτελεί η πολύ καλή γνώση και ικανότητα προφορικού χειρισμού της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα της σχετικής ορολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Παρακαλούμε περιμένετε ...