Τα επαγγέλματα υγείας με την υψηλότερη ανεργία

Τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ για την ανεργία είναι άκρως ανησυχητικά. Αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας είναι και απόφοιτοι επαγγελμάτων υγείας όπου τα τελευταία χρόνια στρέφονται αρκετοί μαθητές με την ελπίδα της εξασφάλισης μιας θέσης εργασίας.

Η κατάσταση είναι βέβαια καλύτερη για τους αποφοίτους τμημάτων όπως η φυσικοθεραπεία, η λογοθεραπεία αν συγκριθεί με αυτή των αποφοίτων θεωρητικών σχολών, ενώ υπάρχει και η διέξοδος του εξωτερικού όπου μετά το κύμα φυγής των γιατρών σειρά φαίνεται να παίρνουν οι νοσηλευτές.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε το γεγονός ότι σε δυο προκηρύξεις  του ΟΑΕΔ για 275 συνολικά θέσεις φυσικοθεραπευτών, 545 άνεργοι φυσικοθεραπευτές κατέθεσαν αιτήσεις.  Επίσης και στους λογοθεραπευτές υπήρχαν αρκετές αιτήσεις καθώς  για τις 89 θέσεις εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους 328 άνεργοι λογοθεραπευτές .

Όσον αφορά τους αποφοίτους ιατρικών εργαστηρίων για δέκα θέσεις έδειξαν το ενδιαφέρον τους 142 υποψήφιοι. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων εντοπίζονται στην ειδικότητα της νοσηλευτικής όπου ο συνολικός αριθμός των ανέργων που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους ήταν 1348 για 756 ενώ μικρός ήταν ο αριθμός υποψηφίων στην ειδικότητα της μαιευτικής όπου οι υποψήφιοι ήταν μόνο 37 για 4 θέσεις.

Αρκετά καλή είναι η κατάσταση για τους αποφοίτους του τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας καθώς  για τις 35 συνολικά  θέσεις των δυο προκηρύξεων κοινωφελούς εργασίας οι υποψήφιοι ήταν μόλις 44. Ελάχιστοι ήταν επίσης και οι απόφοιτοι του τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας που κατέθεσαν αιτήσεις. Για 3 θέσεις υποβλήθηκε ισάριθμος αριθμός αιτήσεων.

Αξίζει, βέβαια, να αναφερθεί ότι σε ειδικότητες όπου υπάρχει μικρός αριθμός ανέργων, αυτό αποδίδεται εν μέρει και στο γεγονός ότι υπάρχουν λίγα τμήματα όπως για παράδειγμα σε εργοθεραπευτές και ραδιολόγους για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε και το ποσοστό απορρόφησης από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Ειδικότητα

Αριθμός ανέργων  βάσει αιτήσεων ΟΑΕΔ

Νοσηλευτές

1348

Φυσικοθεραπευτές

545

Λογοθεραπευτές

328

Ιατρικά εργαστήρια

142

Εργοθεραπευτές

44

Μαιευτικής

37

Ραδιολόγοι-ακτινολόγοι

3

 

Ειδικότητα

Ποσοστό απορρόφησης κοινωφελούς εργασίας

Ραδιολόγοι-ακτινολόγοι

100%

Εργοθεραπευτές

79.55%

Νοσηλευτές

56,1%

Φυσικοθεραπευτές

50,46%

Λογοθεραπευτές

27%

Μαιευτικής

10.8%

Ιατρικά εργαστήρια

7%

Καλόγηρος Βασίλειος

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...