Προσφυγή του Mega στο ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες

Προσφυγή του Mega στο ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες

Η Τηλέτυπος ΑΕ ζητά την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις τηλεοπτικές άδειες έχει καταθέσει η Τηλέτυπος ΑE (Mega), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αίτηση αυτή στρέφεται κατά της απόφασης του ΕΣΡ να εφαρμόσει τον νόμο 4339/2015 για την διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης επτά τηλεοπτικών αδειών, της απόφασης του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής που αφορά στον καθορισμό του αριθμού των δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών και της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής που αφορά στον καθορισμό της τιμής εκκίνησης των επτά δημοπρατούμενων αδειών.

Με την αίτηση της η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ζητά την ακύρωση των αποφάσεων αυτών και της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προσδιορίστηκε ως ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως ακυρώσεως η 02/03/2018, ημερομηνία στην οποία θα συζητηθούν και οι σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως και των άλλων τηλεοπτικών σταθμών.

Περαιτέρω, η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. έστειλε σήμερα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ΕΣΡ, εκτενή επιστολή αναφορικά με τις προβλέψεις του ν. 4339/2015 για το ενδεχόμενο δυνατότητας διακοπής της λειτουργίας ενός τηλεοπτικού σταθμού που δεν συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία μετά την 28/02/2018.

Τέλος, ενημέρωσε το ΕΣΡ για την άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της αιτήσεως ακυρώσεως κατά του ν. 4339/2015 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...