Και το κανάλι της Βουλής στα μηχανάκια της τηλεθέασης

Και το κανάλι της Βουλής στα μηχανάκια της τηλεθέασης

Η απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για λόγους διαύγειας

Σε μέτρηση τηλεθέασης υπάγεται εφεξής και ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση που αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια, ανατίθεται στην εταιρεία THE NIELSEN COMPANY (GRECE) AE, η παροχή υπηρεσιών για τη μέτρηση της τηλεθέασης του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2017 έως 30.6.2018.

Η αμοιβή που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, ανά μήνα.

Πηγή ΑΠΕ

Παρακαλούμε περιμένετε ...