Η Εθνική Τράπεζα καταγγέλλει το δάνειο της εκδοτικής Πήγασος

Η Εθνική Τράπεζα καταγγέλλει το δάνειο της εκδοτικής Πήγασος

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας

Στην καταγγελία δανείου της εκδοτικής εταιρείας Πήγασος προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, αναφέρει με επιστολή της στο ΧΑ η εταιρεία. Συγκεκριμένα, επιδόθηκε στην εταιρεία εξώδικη καταγγελία για ομολογιακό 80 εκατ μέσω της οποίας καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το υπολειπόμενο ποσό των 77,85 εκατ. ευρώ.
Οι εργαζόμενοι στον Πήγασο βρίσκονται σε απεργία διεκδικώντας δεδουλευμένα πέντε μηνών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πήγασος:
Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνεται ότι σήμερα, την 8η Ιουνίου 2017, επιδόθηκε στην «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής ως «Εταιρία»), από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους €80.000.000,00, που εξεδόθη κατά τους όρους που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 9747144261/11.03.2014 «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, Μετά Συμβάσεων Καλύψεως, Πρωτογενούς Διαθέσεώς του, Ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων» ως ισχύει (εφεξής ως «Δάνειο»), καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την Εταιρία όπως καταβάλει το σύνολο των εκ του Δανείου αυτού οφειλών ύψους €77.857.720,56.
Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτική της, θα προβαίνει σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...