Τα σχέδια του Ιβάν Σαββίδη για το Mega: Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Dimera

Τα σχέδια του Ιβάν Σαββίδη για το Mega: Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Dimera

25 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύεται να συνεισφέρει η Dimera Media Investments

Τη δέσμευσή της προς τη διαχειρίστρια τράπεζα Alpha Bank να στηρίξει τα μέτρα αναδιάρθρωσης της εταιρείας «Τηλέτυπος Α.Ε.» (Mega) που αυτή θα λάβει εκφράζει με επιστολή της η Dimera Media Investments του Ιβάν Σαββίδη, που πρόσφατα απέκτησε ποσοστό 19,63% της «Τηλέτυπος Α.Ε.».

Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο διευθυντής της εταιρείας Γιώργος Γεωργίου, η Dimera Media Investments αναφέρει πως «έχουμε επίγνωση ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των εργαζομένων της και το ύψος των δανειακών της υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες, θέτουν ασφαλώς σε κίνδυνο την βιωσιμότητά της και την ικανότητά της να συνεχίσει την λειτουργία της».

«Εν όψει των ανωτέρω», προστίθεται στην ανακοίνωση, «δηλώνουμε ότι ως μέτοχοι της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ με το ανωτέρω ποσοστό, δεσμευόμαστε από τώρα ότι θα υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που θα αναλάβετε και ως μέτρο αναδιάρθρωσης της εταιρείας θα απαιτήσετε».

Εξειδικεύοντας τις δεσμεύσεις αυτές, η Dimera τονίζει ότι δεσμεύεται να συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο της «Τηλέτυπος» το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατ. ευρώ προορίζονται για την εξόφληση των οφειλομένων στους εργαζομένους και τουλάχιστον τα 10 εκατ. ευρώ για την κάλυψη οφειλών της προς τις τράπεζες.

Η εταιρεία δηλώνει τέλος ότι σκοπεύει να κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της «Τηλέτυπος», «προς όφελος των εργαζομένων της, προς εξομάλυνση των σχέσεών της με το τραπεζικό σύστημα της χώρας, προς επίτευξη των σκοπών της και προς διαρκή στήριξη της επένδυσής μας σε αυτήν».

Παρακαλούμε περιμένετε ...