Τι αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εταιρεία «Άργος»

Τι αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εταιρεία «Άργος»

Ξεκινούν συζητήσεις με τις εκδοτικές εταιρείες

Προθεσμία ενός μήνα για συζητήσεις με εκδοτικές εταιρικές έδωσε στην εταιρεία διανομής Τύπου «Άργος» η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η προθεσμία ξεκινά από τη στιγμή της κοινοποίησης στα ενδιαφερόμενα μέρη της επικαιροποιημένης έκθεσης του εμπειρογνώμονα, όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η επιτροπή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της από 10 Οκτωβρίου 2019 Απόφασης τής Επιτροπής και κατόπιν της από 16/10/2019 νέας σύμβασης μεταξύ της ΕΑ και του Εμπειρογνώμονα, η οποία υπογράφηκε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθ. 687/2019 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει το κοινό ότι η προθεσμία ενός μηνός για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της εταιρείας ΑΡΓΟΣ και των εκδοτικών εταιρειών, εκκινεί από την κοινοποίηση στα μέρη της επικαιροποιημένης Έκθεσης του Εμπειρογνώμονα».

Παρακαλούμε περιμένετε ...