Χωρίς δημοπρασία και αριθμητικούς περιορισμούς οι άδειες ραδιοφώνου

Χωρίς δημοπρασία και αριθμητικούς περιορισμούς οι άδειες ραδιοφώνου

Μοναδική είναι η άδεια ανάπτυξης πανελλαδικού δικτύου ραδιοφωνικού σήματος, η οποία είναι η ακριβότερη, με κατώτατη τιμή προσφοράς τα 1,4 εκατ. ευρώ

Με κατάθεση προσφορών και όχι με δημοπρασία θα δοθούν από την ΕΕΤΤ οι άδειες παρόχου δικτύου ραδιοφωνικού σήματος.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στις αρχές Μαΐου θα διαφέρει από αυτή του τηλεοπτικού διαγωνισμού, καθώς δεν θα υπάρχουν γύροι προσφορών για τις άδειες.

Σύμφωνα με το  typologies.gr, ένας ενδιαφερόμενος, επίσης, θα μπορεί να λάβει άδεια παρόχου για μία ή περισσότερες περιοχές, για μία ή περισσότερες συχνότητες ανά περιοχή.

Μία και μοναδική είναι η άδεια ανάπτυξης πανελλαδικού δικτύου ραδιοφωνικού σήματος, η οποία είναι η ακριβότερη, καθώς η κατώτατη τιμή προσφοράς είναι 1,4 εκατ. ευρώ.

Για τις άδειες παρόχου για τις περιφέρειες η κατώτατη τιμή είναι 200.000 ευρώ, συν 40.000 ευρώ για τη δυνατότητα εκπομπής σε DAB+.

Να σημειωθεί ότι οι άδειες θα είναι 15ετούς διάρκειας και το ποσό θα καταβληθεί είτε εντός 90 ημερών από την απόφαση της ΕΕΤΤ είτε σε δόσεις: Το 50% άμεσα και το υπόλοιπο σε τρεις ετήσιες δόσεις, με πρώτη καταβολή την 1η Ιουνίου 2021.

Παρακαλούμε περιμένετε ...