Οι επιστήμονες ανακάλυψαν 15 νέα συναισθήματα!

Μέχρι πολύ πρόσφατα οι επιστήμονες, κυρίως της γνωσιακής επιστήμης, κατηγοριοποιούσαν τα συναισθήματα σε 6 βασικές κατηγορίες: χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, έκπληξη και αηδία. Τα συναισθήματα αυτά αναγνωρίζονται και κατηγοριοποιούνται από τους επιστήμονες με βάση την κίνηση των μυών του προσώπου.

Ωστόσο, τα 6 βασικά αυτά συναισθήματα περιορίζουν ιδιαίτερα την έρευνα και συχνά οι επιστήμονες έφταναν σε αδιέξοδο. "Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως το γνωσιακό μας σύστημα εάν δεν μελετήσουμε το πλήρες φάσμα των εκφράσεων που παράγουν οι λειτουργίες του εγκεφάλου μας" αναφέρει ο Aleix Martinez, από το Ohio State University που συμμετείχε στην έρευνα που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση PNAS.

Οι μελετητές βρήκαν 15 νέα συναισθήματα (επιπλέον των 6 βασικών), ουσιαστικά συνδυάζοντας τα 6 βασικά.

Όλα τα 15 συναισθήματα είναι εντελώς διακριτά το ένα από το άλλο, αναφέρουν οι ειδικοί. Ενδεικτικά το "ευχάριστα έκπληκτος" από το "τρομαγμένα έκπληκτος" ή το "ευχάριστα αηδιασμένος" είναι εντελώς διαφορετικά συναισθήματα.

Οι επιστήμονες πάντως εξακολουθούν να μην γνωρίζουν πόσα από τα συναισθήματα μας είναι αποτέλεσμα μάθησης (και μίμησης) και πόσα είναι εγγενή. Ωστόσο εκτιμάται ότι κατά ένα μεγάλο μέρος τα συναισθήματα έχουν βιολογική βάση γιατί όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο χρησιμοποιούν τις ίδιες ομάδες μυών του προσώπου τους για να εκφράσουν τα ίδια συναισθήματα.

Η ανακάλυψη των νέων αυτών συναισθημάτων μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του εγκεφάλου και των γνωστικών λειτουργιών, ασθενειών και διαταραχών όπως η σχιζοφρένεια και το σύνδρομο μετατραυματικού στρες ακόμη και στη δημιουργία ρομπότ που θα αναγνωρίζουν τις εκφράσεις του ανθρώπινου προσώπου και θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους βοηθώντας τους.