Αύξηση κερδών 70% για τις κινεζικές εταιρείες άνθρακα και χάλυβα

Αύξηση κερδών 70% για τις κινεζικές εταιρείες άνθρακα και χάλυβα

Η μείωση της εξόρυξης άνθρακα αύξησε τις τιμές

Οι κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα κατέγραψαν μεγάλη αύξηση κερδών το 2017, συμμετέχοντας ουσιαστικά στην προσπάθεια οικονομικής ανασυγκρότησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πεκίνο.

Συγκεκριμένα, 19 στις 20 εταιρίες από τον τομέα του άνθρακα ήταν κερδοφόρες, καθώς η προσπάθεια μείωσης της εξόρυξης άνθρακα οδηγεί σε αύξηση των τιμών.

Τα στοιχεία των εταιρειών του κλάδου στα δύο μεγαλύτερα κινεζικά χρηματιστήρια δείχνουν αύξηση της κερδοφορίας τους σε ποσοστό που πλησιάζει το 70%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...