ΣΚΥΛΟΣ

<embed width="100%" height="100%" flashvars="params=%7B%22autoplay%22%3Afalse%2C%22autorewind%22%3Atrue%2C%22default_hd%22%3Afalse%2C%22dtsg%22%3A%22AQANWZtM%22%2C%22embedded%22%3Atrue%2C%22permalink_url%22%3A%22http%3A%5C%2F%5C%2Fwww.facebook.com%5C%2Fphoto.php%3Fv%3D493832340672393%22%2C%22source%22%3A%22embedded%22%2C%22start_index%22%3A0%2C%22start_muted%22%3Afalse%2C%22video_data%22%3A%5B%7B%22hd_src%22%3Anull%2C%22index%22%3A0%2C%22rotation%22%3A0%2C%22sd_src%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Ffbcdn-video-a.akamaihd.net%5C%2Fhvideo-ak-prn1%5C%2Fv%5C%2F759147_493832364005724_491460971_n.mp4%3Foh%3D06304518c26156d7dcd4d3b6028bd040%26oe%3D5176F7FC%26__gda__%3D1366751869_ac5b701d2f6a05dc0561845bb2b229f2%22%2C%22thumbnail_src%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Ffbcdn-vthumb-a.akamaihd.net%5C%2Fhvthumb-ak-ash3%5C%2F632614_493832374005723_493832340672393_48996_735_b.jpg%22%2C%22video_duration%22%3A10%2C%22video_id%22%3A%22493832340672393%22%7D%5D%7D&user=0&log=no&div_id=id_5176d7124f7f80a48302542&swf_id=swf_id_5176d7124f7f80a48302542&browser=Firefox+20.0&tracking_domain=https%3A%2F%2Fpixel.facebook.com&post_form_id=&string_table=https%3A%2F%2Fs-static.ak.facebook.com%2Fflash_strings.php%2Ft94912%2Fel_GR" wmode="opaque" scale="noscale" salign="tl" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" bgcolor="#000000" name="swf_id_5176d7124f7f80a48302542" id="swf_id_5176d7124f7f80a48302542" style="display: block;" src="https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v1/yV/r/d2jAus6QQeB.swf" type="application/x-shockwave-flash">
Παρακαλούμε περιμένετε ...