Η Ρωσία θα διοχετεύσει σήμερα 41,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας

Η Ρωσία θα διοχετεύσει σήμερα 41,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας

Το ανακοίνωσε η Gazprom

Η Gazprom ανακοίνωσε ότι θα διοχετεύσει σήμερα 41,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσω της Ουκρανίας.

Ο όγκος αυτός συνάδει με τις ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου που απέστειλε κατά τις τελευταίες ημέρες.