ΕΕ: Κανόνες για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων

ΕΕ: Κανόνες για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων

Η Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει τους παραγωγούς υπεύθυνους για τον πλήρη κύκλο ζωής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα κανόνες για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων και την ενίσχυση των αγορών μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Η ΕΕ παράγει 12,6 εκατομμύρια τόνους κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων ετησίως. Μόνο τα ρούχα και τα υποδήματα αντιπροσωπεύουν 5,2 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων, που ισοδυναμούν με 12 κιλά απορριμμάτων ανά άτομο κάθε χρόνο. Επί του παρόντος, μόνο το 22% των απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργίας μετά την κατανάλωση συλλέγεται χωριστά για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο συχνά αποτεφρώνεται ή πηγαίνει για υγειονομική ταφή.

Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για να καταστήσει τους παραγωγούς υπεύθυνους για τον πλήρη κύκλο ζωής των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και να υποστηρίξει τη βιώσιμη διαχείριση των κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κοινοί κανόνες διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού της ΕΕ θα διευκολύνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την απαίτηση χωριστής συλλογής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το 2025, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προτεινόμενοι κανόνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι τα χρησιμοποιημένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διαλέγονται για επαναχρησιμοποίηση και ότι αυτά που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κατευθύνονται στην ανακύκλωση κατά προτεραιότητα.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα επωφεληθούν από τις αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τη μεγαλύτερη αγορά μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η αύξηση της διαθεσιμότητας μεταχειρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αναμένεται να δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας και να εξοικονομήσει χρήματα για τους καταναλωτές στην ΕΕ και πέρα από αυτήν, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η σημερινή πρόταση θα προωθήσει επίσης την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την κυκλικότητα του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, όπως η ανακύκλωση από ίνες σε ίνες.

Η πρόταση αντιμετωπίζει επίσης το ζήτημα των παράνομων εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων σε χώρες που δεν διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό για τη διαχείρισή τους. Ο νέος νόμος θα αποσαφηνίσει τι είναι απόβλητο και τι θεωρούνται επαναχρησιμοποιήσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, για να σταματήσει η πρακτική των εξαγωγών απορριμμάτων που μεταμφιέζονται ότι γίνονται για επαναχρησιμοποίηση. Αυτό θα συμπληρώσει τα μέτρα στο πλαίσιο της πρότασης νέου κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων που θα διασφαλίζει ότι οι αποστολές κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Η πρόταση της Επιτροπής θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.