ΕΕ: O σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αποτελεί λόγο άρνησης για σύναψη σύμβασης ελεύθερου επαγγελματία

ΕΕ: O σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αποτελεί λόγο άρνησης για σύναψη σύμβασης ελεύθερου επαγγελματία

Αποφάνθηκε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός αυτοαπασχολούμενου ατόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτελεί αιτία άρνησης σύναψης μιας σύμβασης, ακόμη και αν οι εθνικοί νόμοι ορίζουν διαφορετικά, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Η δικαστική υπόθεση αφορούσε την καταγγελία ενός Πολωνού πολίτη ο οποίος εργαζόταν για επτά χρόνια σε δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι στην Πολωνία με σειρά συμβάσεων ελεύθερων επαγγελματιών.

Οι βάρδιες του ακυρώθηκαν μονομερώς και δεν συνάφθηκε νέα σύμβαση αμέσως μετά τη δημοσίευση από τον αυτοαπασχολούμενο στο διαδίκτυο ενός χριστουγεννιάτικου μουσικού βίντεο με τον σύντροφό του στο οποίο προήγαγε την ανεκτικότητα, ανέφερε το ΔΕΕ σε δελτίο τύπου.

Το πολωνικό δικαστήριο που εκδίκασε την αγωγή ζήτησε από το ΔΕΕ να διευκρινίσει αν μια νομοθεσία της ΕΕ για ίση μεταχείριση στην εργασία ισχύει επίσης για το προσωπικό που εργάζεται με συμβάσεις ως εξωτερικοί συνεργάτες και αν η κοινοτική οδηγία ακυρώνει την εθνική νομοθεσία που επιτρέπει την άρνηση σύμβασης ανεξάρτητου επαγγελματία βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η σημερινή απόφαση διευκρινίζει ότι ο νόμος της ΕΕ κατά των διακρίσεων ισχύει για τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς ο νόμος «επιδιώκει να εξαλείψει... όλα τα εμπόδια που εισάγουν διακρίσεις στην πρόσβαση στα μέσα βιοπορισμού και στην ικανότητα συνεισφοράς στην κοινωνία μέσω της εργασίας, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που παρέχεται».

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ισχύουσα έννοια περί «προϋποθέσεων πρόσβασης στην απασχόληση, σε δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενου ή στην εργασία (...), πρέπει να γίνει κατανοητή με ευρεία έννοια, που να καλύπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, όποια και αν είναι η φύση και τα χαρακτηριστικά της», ανεξάρτητα από τη «μορφή της μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας, όποια κι αν είναι η νομική μορφή υπό την οποία ασκείται η δραστηριότητα αυτή».

Το ΔΕΕ έκρινε επίσης ότι η άρνηση συμβάσεων σε ανεξάρτητους επαγγελματίες λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σύμφωνα με την πολωνική εθνική νομοθεσία «δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί απαραίτητη για τους σκοπούς της διασφάλισης της ελευθερίας των συμβάσεων σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Το πολωνικό δικαστήριο πρέπει τώρα να επιλύσει την υπόθεση σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, η οποία είναι επίσης δεσμευτική για άλλα εθνικά δικαστήρια που ασχολούνται με παρόμοια ζητήματα.