Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία να επιτρέψει τις εξαγωγές τροφίμων από την Ουκρανία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία να επιτρέψει τις εξαγωγές τροφίμων από την Ουκρανία

Ζητάει να τερματίσει τις επιθέσεις στις υποδομές μεταφορών και να άρει τον αποκλεισμό των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά την καταστροφή και την παράνομη oικειοποίηση από τη Ρωσία της γεωργικής παραγωγής στην Ουκρανία αναφέρεται στα συμπεράσματά της Συνόδου Κορυφής για την επισιτιστική ασφάλεια.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία να τερματίσει τις επιθέσεις της στις υποδομές μεταφορών στην Ουκρανία, να άρει τον αποκλεισμό των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και να επιτρέψει τις εξαγωγές τροφίμων, ειδικότερα από την Οδησσό.

Τα συμπεράσματα αναφέρουν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει ενεργά μέτρα για να διευκολύνει τις αγροτικές εξαγωγές της Ουκρανίας και για τη στήριξη του αγροτικού τομέα της χώρας. Από την άποψη αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τις εργασίες για τις «Λωρίδες Αλληλεγγύης» που προτείνει η Επιτροπή και για τη διευκόλυνση των διατροφικών αλυσίδων από την Ουκρανία μέσω διαφορετικών χερσαίων οδών και λιμένων της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί αποτελεσματικό διεθνή συντονισμό για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη παγκόσμια απάντηση για την επισιτιστική ασφάλεια και καλωσορίζει την Αποστολή για την Ανθεκτικότητα των Τροφίμων και της Γεωργίας (FARM), η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: εμπόριο, αλληλεγγύη και την παραγωγή, που στοχεύει στον μετριασμό των συνεπειών για τα επίπεδα τιμών, την παραγωγή, την πρόσβαση και την προμήθεια σιτηρών. Υποστηρίζει επίσης την Ομάδα Παγκόσμιας Αντιμετώπισης Κρίσεων του ΟΗΕ, την επερχόμενη πρωτοβουλία της G7 για τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Επισιτιστική Ασφάλεια (GAFS) και άλλες κοινοτικές και πολυμερείς δράσεις και πρωτοβουλίες, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για Διατήρηση του παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων διατροφής χωρίς αδικαιολόγητους εμπορικούς φραγμούς, ενίσχυση της αλληλεγγύης προς τις πιο ευάλωτες χώρες και αύξηση της τοπικής βιώσιμης διατροφικής παραγωγής ώστε να μειωθούν οι διαρθρωτικές εξαρτήσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα κινητοποίησης αποθεματικών από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τη στήριξη των χωρών εταίρων που πλήττονται περισσότερο. Εν συνεχεία, υπογραμμίζει τη σημασία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στη συμβολή της ΕΕ στην επισιτιστική ασφάλεια και ζητεί την ταχεία υιοθέτηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ. Λόγω των συνεχιζόμενων ελλείψεων λιπασμάτων στην παγκόσμια αγορά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί περισσότερες συντονισμένες προσπάθειες για συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προώθηση πιο αποτελεσματικής χρήσης των λιπασμάτων καθώς και εναλλακτικών λύσεων.