Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη χρήση GPS

Το “πράσινο φως” άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την τοποθέτηση συστήματος γεωεντοπισμού (GPS), υπό προϋποθέσεις, σε αυτοκίνητα της “ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.”, αλλά και απορριμματοφόρων του Δήμου Πειραιά.

Αντίθετα, η Αρχή απηύθυνε σε φαρμακευτική εταιρία αυστηρές συστάσεις για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ιατρικών επισκεπτών, καθώς δεν τους είχε ενημερώσει για την τοποθέτηση GPS στα οχήματα τους, τα οποία κατέγραφαν τις κινήσεις τους ολόκληρο το 24ωρο.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η πρώτη περίπτωση αφορά στην τοποθέτηση συστήματος γεωεντοπισμού στο στόλο των 45 οχημάτων της ΟΠΑΠ για λόγους “ασφαλείας των οδηγών και του φορτίου και την αποφυγή περιττών δρομολογίων”.

Η δεύτερη στην τοποθέτηση GPS σε εννέα απορριμματοφόρα του Δήμου Πειραιά με σκοπό “τη βελτίωση της διαχείρισης του εν λόγω στόλου οχημάτων μέσω της παρακολούθησης της θέσης τους κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας από κεντρικό υπολογιστή εγκατεστημένο στο Δήμο”.

Η Αρχή έκρινε και στις δυο περιπτώσεις (αποφάσεις 162/2014 και 163/2014) πως το συγκεκριμένο σύστημα διευκολύνει τον τρόπο εργασίας, πραγματοποιώντας μόνο καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του οχήματος και όχι στοιχεία που αφορούν στην οδηγική συμπεριφορά του οδηγού ή την εικόνα του οχήματος.

Ως εκ τούτου, αναφέρει η Αρχή, “το μέσο θα πρέπει να θεωρηθεί και πρόσφορο και αναγκαίο εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας”, και συμπληρώνει: “Η εν λόγω επεξεργασία ικανοποιεί το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας χωρίς να θίγει υπέρμετρα το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων”.

Η Αρχή, όμως, βάζει και προϋποθέσεις όπως:
 
* η τήρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των αρχείων,
* να υπάρχει πρόσβαση στα αρχεία μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό,
* κωδικοποίηση των ονομάτων των υπαλλήλων
* κρυπτογράφηση όταν γίνεται χρήση στοιχείων μέσω του διαδικτύου και
* ενημέρωση των υπαλλήλων, αλλά και του σωματείου των εργαζομένων.  

Η Αρχή δεν τήρησε την ίδια στάση όταν ήρθε στα χέρια της καταγγελία πως φαρμακευτική  εταιρία είχε τοποθετήσει στα αυτοκίνητα της σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού παρακολουθώντας του ιατρικούς επισκέπτες και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.

Η Αρχή απέρριψε την επιχειρηματολογία της εταιρίας και έκρινε (απόφαση 165/2014) ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν ακολουθούν προκαθορισμένη διαδρομή και ο “συνεχής έλεγχος της γεωγραφικής τους θέσης συνιστά υπέρμετρη παραβίαση της ιδιωτικότητας τους εν ώρα εργασίας”.

Μάλιστα, εκτός από την αυστηρή προειδοποίηση προς την εταιρία, η Αρχή διατάσσει την διακοπή της επεξεργασίας δεδομένων του συστήματος και την καταστροφή των σχετικών αρχείων.