Περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας στις λιγνιτικές περιοχές

Περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας στις λιγνιτικές περιοχές

Δικαιούχοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές στη Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη

Στην χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στις λιγνιτικές περιοχές λόγω της επιβάρυνσης από την εξορυκτική δραστηριότητα προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τροπολογία που εισάγεται στο σχέδιο νόμου «Ενεργειακές κοινότητες και άλλες διατάξεις» που συζητείται σήμερα στη Βουλή.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί πελάτες εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Ειδικότερα, παρέχεται στους οικιακούς καταναλωτές των εν λόγω περιοχών ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 42 ευρώ ανά MWh επί της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενίσχυση αυτή θα πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Με Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το ακριβές ποσό της ενίσχυσης, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, τυχόν κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τυχόν ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, συστήνεται ειδικός λογαριασμός, ορίζεται ο διαχειριστής του λογαριασμού αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη χορήγηση της ενίσχυσης θέμα.