Ανοίγουν οι γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο για συνταξιούχους

Πληροφόρηση θα παρέχεται και για τους ασφαλισμένους

Με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ. Πετρόπουλου, ξεκινά η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου πληροφόρησης για ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Οι τηλεφωνικές γραμμές του κέντρου ανοίγουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Το κέντρο θα στεγάζεται στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κέντρου Αθηνών του ΟΑΕΕ, Πειραιώς 46-48, ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 210-5275975.