Υπ. Μεταφορών: Οδηγία για την προστασία επιβατών Taxi

Οδηγία για την προστασία των επιβατών που χρησιμοποιούν Taxi εξέδωσαν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Μεταφορών, έπειτα από καταγγελίες για παράνομη μεσολάβηση στην μίσθωση Taxi από διαδικτυακές επιχειρήσεις αμφιβόλου νομιμότητας.

Πρόκειται για επιχειρήσεις χωρίς φυσική και φορολογική παρουσία στην Ελλάδα.
Με την Οδηγία καλούνται οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να χρησιμοποιούν μόνο αδειούχους κατόχους Taxi και νόμιμες υπηρεσίες κλήσης Taxi και να καταγγέλλουν στις αρχές κάθε παράβαση που έρχεται σε γνώση τους.

Εφίσταται η προσοχή του επιβατικού κοινού σχετικά με "εναλλακτικές" υπηρεσίες Taxi μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων που προβάλλονται στον Τύπο το τελευταίο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση στο τιμολόγιο του ταξί, εκτός από το επικόμιστρο που ορίζει ο νόμος. Συνεπώς καμία προσφορά, για μειωμένο ή αυξημένο κόμιστρο δεν είναι νόμιμη αφού δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από όπου κι αν προέρχεται, είτε από φυσικό πρόσωπο, είτε από ραδιοταξί, είτε από υπηρεσίες κλήσης ταξί μέσω τηλεφώνου ή ίντερνετ. Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύεται η πολλαπλή μίσθωση.

Επιπλέον στην Οδηγία υπενθυμίζεται ότι:

- για τα Taxi δεν επιτρέπεται άλλος τρόπος υπολογισμού του κομίστρου εντός πόλεως, πλην της χρήσης νομίμως πιστοποιημένου ταξιμέτρου και του νομίμως καθορισμένου κομίστρου.

- Οι καταναλωτές πρέπει να απαιτούν τη χρήση του ταξιμέτρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους.
Να ζητούν και να λαμβάνουν πάντα τη σχετική απόδειξη είσπραξης για το καταβληθέν από αυτούς ποσό.

- Υπηρεσίες Taxi - μεταφοράς επιβατών, παρέχουν μόνο οι οδηγοί που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, είναι κάτοχοι των ειδικών αδειών και διαθέτουν/οδηγούν κατάλληλα οχήματα Taxi, με πιστοποιημένα ταξίμετρα, παρέχοντας στους καταναλωτές εχέγγυα για την ασφάλειά τους και για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...