Εμβόλια για άπορους, ανασφάλιστους και μετανάστες

Συστηματικό εμβολιασμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ζητά το υπουργείο Υγείας με εγκυκλίους του προς τους αρμόδιους φορείς. Το επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει όλες τις ομάδες πληθυσμού, ασφαλισμένους και μη.

Πρώτος στόχος είναι η αποτελεσματική εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού της χώρας, στην Ελλάδα της κρίσης.

Με γνώμονα τις συστάσεις αυτές, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε ότι τόσο για τους άπορους και ανασφάλιστους, όσο και για τους μετανάστες και για άτομα που για διάφορους λόγους (οικονομικούς ή πολιτισμικούς) έχουν προβλήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα.

Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται δωρεάν στα Κέντρα Υγείας, τα Αγροτικά Ιατρεία και τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ).

Oι προσερχόμενοι αποκλειστικά για εμβολιασμό σε αυτές τις υπηρεσίες δε θα χρειάζεται να καταβάλλουν το αντίτιμο των πέντε ευρώ.

Οι κατά τόπους περιφέρειες καλούνται να ορίσουν τα ιατρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τέτοιους εμβολιασμούς και να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά.

Το υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει τη συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού των Εμβολιαστικών Δράσεων, μεταξύ του ίδιου και του υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...