Σαφάρι ελέγχων εν όψει Χριστουγέννων

Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ενόψει της εορταστικής περιόδου, ζήτησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος με επείγουσα εγκύκλιό του προς τις περιφέρειες και τις αρμόδιες διευθύνσεις.

"Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την περίοδο των εορτών πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο ,κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λ.π.) με την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σ∆ΟΕ, Υπουργείο Υγείας κ.λπ.), για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών" σημειώνεται στη σχετική εγκύκλιο.

Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγχονται οι επιτηδευματίες ως προς :

- Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

- Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη ) -ενδείξεις.

- Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.

- Την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων.

- Την ελλιπή στάθμιση.

- Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόμο 4177/2013, στη με αριθμ. πρωτ. Α2- 718/31-07-2014 απόφαση.

Επί διαπιστωμένων παραβάσεων, θα επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και, εφόσον προβλέπεται, οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Ανάλογα θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις του νόμου «Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού», και όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά (εναρμονισμένες πρακτικές, μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δραστηριότητες, δεσπόζουσα θέση κ.λπ.) θα παραπέμπονται στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.

"∆εδομένου ότι λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και Νέου Έτους, αναμένεται αυξημένη διακίνηση των καταναλωτών, μέσω επιβατικών πλοίων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και υπεραστικών λεωφορείων, οι έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και ως προς τη διαπίστωση εφαρμογής άρθρου με το οποίο ορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης σε ορισμένα είδη σε χώρους που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός" αναφέρει η εγκύκλιος" αναφέρει η εγκύκλιος του Γ. Γιακουμάτου. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα επισημαίνεται να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Οι έλεγχοι θα γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λ.π.) και επί πλέον, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο τα όργανα ελέγχου έχουν και την υποχρέωση να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για κάθε είδους φορολογική παράβαση, που θα διαπιστώσουν, κατά την διάρκεια των ελέγχων.

Ακόμη, οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, οφείλουν εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους χώρους αρμοδιότητάς τους, δηλαδή λιμάνια, πλοία κ.λπ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...