Σε ψηφιακή μορφή οι ληξιαρχικές πράξεις σε 11 μήνες

Πραγματικότητα θα αποτελεί για την ελληνική δημόσια διοίκηση και την ελληνική επικράτεια τον Οκτώβριο 2015 η ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων όλης της χώρας.

Μέσω αυτής θα εξασφαλίζονται τα τεκμήρια μοναδικότητας κάθε Έλληνα πολίτη και θα είναι δυνατή η ανίχνευση κάθε πλαστοπροσωπίας και σειράς μορφών παραβατικότητας, όπως η έκδοση πλαστών συντάξεων, οι διπλοεγγραφές σε δήμους, οι πλαστές ταυτότητες (που επιτρέπουν στη συνέχεια τη δημιουργία πλαστών ΑΦΜ και επιχειρήσεων-"φαντασμάτων").

Το έργο εγκαινιάσθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου από τον υπουργό Εσωτερικών, Αργύρη Ντινόπουλο, στο Κέντρο Καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων. Το έργο έχει αναλάβει η ελληνική, εταιρεία υψηλής τεχνολογίας GLOBO technologies, που διενεργεί έργα σε όλο τον κόσμο και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ελληνική εταιρεία κέρδισε το έργο με μειοδοτικό διαγωνισμό, που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2013, οπότε και υπογράφηκαν οι συμβάσεις.

Στο μικρό χρονικό διάστημα των δύο χρόνων, η εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση να ψηφιοποιήσει όλες τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης της χώρας, αποδελτιώνοντας όλα τα ληξιαρχεία, παλιά και νέα. Μάλιστα, προκειμένου να "διαβαστούν" παλιές ληξιαρχικές πράξης γέννησης που δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού, ανέπτυξε ειδική τεχνολογία.

Όπως σημειώνει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής της εταιρείας Βασίλης Αλλαγιάννης, "φτιάχνουμε τα γενεαλογικά δένδρα όλης της χώρας. Εξασφαλίζουμε τα τεκμήρια μοναδικότητας κάθε πολίτη. Προχωράμε στις εννοιολογικές συνδέσεις τοπωνυμιών και ονομάτων. Συγχρόνως είναι δυνατή η ανίχνευση κάθε πλαστοπροσωπίας".

Το έργο θα παραλάβει το υπουργείο Εσωτερικών τον Οκτώβριο 2015 και θα αποτελέσει μαζί με το Εθνικό Δημοτολόγιο "την ουσία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης", όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Εσωτερικών στην τελετή των εγκαινίων. Η κοινοπραξία των εταιρειών Altec, Gnr και Maste,r στη συνέχεια, θα προχωρήσει στη δημιουργία κοινού λογισμικού και βάσης δεδομένων, ώστε όλα τα στοιχεία του Εθνικού Ληξιαρχείου και του Εθνικού Δημοτολογίου να αποθηκευτούν σε ένα κοινό σύστημα.

Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο του ιδιωτικού τομέα, καθώς απασχολούνται 800 εργαζόμενοι, που θα βοηθήσει τη Δημόσια Διοίκηση και την ελληνική οικονομία, αφού το έργο θα αποτελέσει τη βάση για να "κτιστούν" και άλλες λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης. Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 18 εκατ. ευρώ, προέρχεται από κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...