ΣτΕ: Αντισυνταγματικές διατάξεις στο νόμο Ραγκούση

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν διατάξεις του νόμου Ραγκούση για την πολιτογράφηση μεταναστών και την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από εκείνους.

Σχεδόν ομόφωνα από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, οι διατάξεις του νόμου 3838/2010, που έδωσαν τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών να συμμετέχουν στις εκλογές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρίθηκε ότι παραβιάζουν άρθρα του Συντάγματος, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Αντισυνταγματική επίσης κρίθηκε η διάταξη που έκανε ευκολότερη την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου από το τέταρτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατειας, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 3838/2010 που προβλέπει την ιθαγενοποίηση των αλλοδαπών που διαμένουν στην χώρα μας.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣτΕ, ο αντιπρόεδρος Σωτ. Ρίζος και ο εισηγητής Ε. Αντωνόπουλος έκριναν ότι οι διατάξεις προσκρούουν σε σειρά άρθρων του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια, "το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος".

Το σκεπτικό της απόφασης

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι ο νέος τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που προβλέπει ο επίμαχος Ν. 3838/2010 προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισήμαναν ότι η πολιτογράφηση που απαιτεί ο συγκεκριμένος νόμος γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα) και χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αλλοδαπού εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης.

Οι τρόποι απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας που προβλέπει μέχρι σήμερα ο νόμος

Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 3838/2010 εισάγονται δύο τρόποι απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Ο πρώτος προβλέπει ότι "τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση" και ο δεύτερος ότι "τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης".

Αντίθετα, η μειοψηφία των δικαστών υποστήριξε ότι η πενταετής μόνιμη και νόμιμη διαμονή σε συνδυασμό με την εξαετή φοίτηση στο ελληνικό σχολείο αποτελούν στοιχεία επαρκή να για δικαιολογήσουν ένα πραγματικό και νομικό δεσμό του αλλοδαπού με την Ελλάδα και κατά συνέπεια τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...