Βάσεις 2015: Σε ποιες σχολές δεν… συμπληρώθηκαν οι θέσεις

Πτωτικά κινήθηκαν κατά τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις οι βάσεις στις παραδοσιακές σχολές προτίμησης όπως η Ιατρική, η Νομική, η Σχολή Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών του Μετσοβίου, τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κορεσμένοι επαγγελματικά. Δεν έλειψαν βέβαια και οι σχολές που ψήλωσαν τον «πήχη» εισαγωγής. Πρόκειται κυρίως για Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα, όπως ήταν τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, Ισπανικής Γλώσσας, Ιταλικής, Γαλλικής και Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αν και στα περισσότερα Τμήματα με την κατηγορία του 90%, καλύφθηκαν οι θέσεις των εισακτέων εντούτοις υπήρχαν και Τμήματα όπου οι εισακτέοι ήταν λιγότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις. Πρόκειται για Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό ή ειδικά μαθήματα και απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκδικήσει κάποιος εισαγωγή σε αυτά είναι η επίτευξη της βάσης του 10 στα ειδικά μαθήματα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επτά Τμήματα με λιγότερους εισακτέους από τις θέσεις.  Οι Περισσότερες κενές θέσεις εντοπίζονται στο Τμήμα Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομίας Τ.Ε στη Ζάκυνθο που απαιτεί εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο. Οι προσφερόμενες θέσεις ήταν 76 και οι εισακτέοι μόλις 12!

Καλόγηρος Βασίλειος 

Παρακαλούμε περιμένετε ...